SPECJALIZACJACENA
Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia 150 zł
Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia + badanie laryngologa250 zł
Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia + wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej250 zł
Wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznej 150 zł
Zaświadczenie do prawa jazdy (wyrobienie, przedłużenie, wznowienie)200 zł
Inne badania zlecone przez lekarza medycyny pracywg obowiązującego cennika

PAKIETY Skip to content