Rodzaj testu/badaniaCENA
Punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi 160 zł
Punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi 160 zł
Pojedynczy alergen skórny 12 zł
Odczulanie85 zł
Badanie swoistych przeciwciał IgE w surowicy:
Panel mieszany Polycheck 20 alergenów 220 zł
Panel mieszany Polycheck 30 alergenów 330 zł
Panel wziewny/inhalacyjny Polycheck 20 alergenów 220 zł
Panel wziewny/inhalacyjny Polycheck 30 alergenów 330 zł
Panel pokarmowy Polycheck 20 alergenów 220 zł
Panel pokarmowy Polycheck 30 alergenów 330 zł
PAKIETY Skip to content