Lekarz chorób zakaźnych

Lekarz chorób zakaźnych leczy i diagnozuje schorzenia powodowane przez czynniki zakaźne, takie jak wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Specjalista chorób zakaźnych posiada wiedzę oraz uprawnienia do przeprowadzania szerokiego zakresu czynności medycznych, dzięki którym możliwe jest rozpoznanie schorzeń oraz podjęcie odpowiednich działań leczniczych. W ten sposób nie tylko dochodzi do poprawy stanu zdrowia pacjenta, ale również powstrzymania rozprzestrzenianiu się danej choroby. Wiele chorób zakaźnych może zakończyć się groźnymi powikłaniami. Należą do nich ospa wietrzna, różyczka, odra i świnka, które lepiej przebyć w młodym wieku. Osoby dorosłe z reguły znoszą je ciężej, trudniej też je zdiagnozować – ze względu na niecharakterystyczne objawy. Pomóc mogą oczywiście badania diagnostyczne – immunologiczne, serologiczne i molekularne.
Lekarz chorób zakaźnych zajmuje się też leczeniem chorób tropikalnych, dobrze jest odwiedzić takiego specjalistę po powrocie z tropików gdzie istniało prawdopodobieństwo kontaktu z chorymi.

Najczęściej spotykane choroby zakaźne to m.in. grypa, borelioza, żółtaczka, świnka, ospa, opryszczka, angina, różyczka, odra, półpasiec, mononukleoza. Z reguły zarażamy się od innych osób, ale drobnoustroje chorobotwórcze przenoszone są też przez owady: muchy, komary czy kleszcze.


dr n. med Tomasz Matuszewski  czytaj więcej

Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą II st w zakresie pediatrii oraz specjalistą alergologii. Staże specjalizacyjne odbył w Klinice Chorób Dzieci WAM w Łodzi oraz w Klinice Immunologii wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje również jako starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jest autorem kilkunastu publikacji z dziedziny pediatrii i alergologii. Posiada certyfikat zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu problemów alergologicznych zarówno u dzieci jak i u dorosłych (m.in. wykonuje testy skórne, diagnostykę pokrzywek i obrzęków, prowadzi immunoterapię, zajmuje się również leczeniem atopowego zapalenia skóry, prowadzi chorych z alergią na jady owadów oraz wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym – współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym). Świadczy również porady z zakresu chorób infekcyjnych dla dzieci i dorosłych (m.in. borelioza, opryszczka, półpasiec, diagnostyka stanów gorączkowych)

godz. przyjęć:

grafik ruchomy

PAKIETY Skip to content