Pediatra

Pediatra to lekarz posiadający wiedzę w zakresie pediatrii, czyli działu medycyny zajmującego się chorobami okresu dziecięcego. Pediatra zwykle zleca badania i na ich podstawie diagnozuje, różnicuje oraz leczy dzieci i młodzież od wieku niemowlęcego do osiemnastego roku życia.  Lekarz pediatra musi posiadać olbrzymi zakres wiedzy. Nie tylko tej dotyczącej typowych dolegliwości jak np. przeziębienie, lecz również powinien znać się na zagadnieniach psychologicznych, genetycznych oraz psychospołecznych. One w określony sposób wpływają na rozwój dziecka oraz jego zdrowie.
Po ukończeniu specjalizacji z pediatrii lekarz posiada wszechstronne wykształcenie w zakresie niemal każdej dziedziny medycznej. Być dobrym pediatrą to znaczy nie tylko leczyć małych pacjentów, lecz również utrzymywanie prawidłowych kontaktów z jego rodzicami. To właśnie ten lekarz może kształtować świadomość medyczną w rodzinie małego pacjenta. Pozostawanie od najmłodszych lat pod opieką dobrego pediatry to nie tylko szansa na wychowanie zdrowego dziecka, lecz również na wyrobienie sobie przez niego prawidłowego podejścia do zdrowia i dbania o nie w przyszłości.
Pediatria to bardzo szeroka specjalizacja, która wymaga od lekarza posiadania wiedzy z różnych dziedzin medycyny. Wszystko po to, aby pediatra mógł trafnie i szybko diagnozować choroby u dzieci, a tych jest wiele.


dr n. med Tomasz Matuszewski  czytaj więcej

Alergolog dziecięcy. Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest specjalistą II st w zakresie pediatrii oraz specjalistą alergologii. Staże specjalizacyjne odbył w Klinice Chorób Dzieci WAM w Łodzi oraz w Klinice Immunologii wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje również jako starszy specjalista w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie ul. Szaserów 128. Jest autorem kilkunastu publikacji z dziedziny pediatrii i alergologii. Posiada certyfikat zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu problemów alergologicznych zarówno u dzieci jak i u dorosłych (m.in. wykonuje testy skórne, diagnostykę pokrzywek i obrzęków, prowadzi immunoterapię, zajmuje się również leczeniem atopowego zapalenia skóry, prowadzi chorych z alergią na jady owadów oraz wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym – współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym). Świadczy również porady z zakresu chorób infekcyjnych dla dzieci i dorosłych (m.in. borelioza, opryszczka, półpasiec, diagnostyka stanów gorączkowych)

godz. przyjęć:

grafik ruchomy


PAKIETY Skip to content